Цялостно оформяне на гроб

Цялостно оформяне на надгробно място

Вариант 1:

Включва

Надгробен паметник 80/50/6см Постамент 100/20/6см

Цялостно оформяне на гроб
Цялостно формяне на надгробно място с модел надгробен паметник No11

Надписи 30бр символи

Снимка 9/11см елипса с борд

Рамка /Окантваща гроба / Изработена е от бяла мозайка, бетон и арматура/

Основи от бетон /Ползват

се за укрепване на рамката и за Пътеки/

Монтаж на всички изброено по -горе

Цена = 510лв