Цялостно оформяне на гроб вариант 1
  • Мозаечна рамка
  • Бетонни пътеки
  • Надгробен паметник размер 70/50/6см
  • Материал изработен паметник мрамор
  • Модел No14
  • Надписи 30бр символи ВКОПАНИ
  • Снимка 9/11см елипса с борд черно бяла